Μπορώ να χρησιμοποιήσω διαφορετικά ελαστικά από αυτά που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας:
Μπορώ να χρησιμοποιήσω διαφορετικά ελαστικά από αυτά που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας:

Σε επαγγελματικά οχήματα απαγορεύεται η χρήση διαφορετικών ελαστικών από αυτά που αναγράφονται στην άδεια οδήγησης.

Εφαρμογή νομοθετικού πλαισίου για τα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα στον τομέα των ελαστικών στην Ελλαδα δεν υπάρχει.  Εφόσον έχετε την συναίνεση ενός έμπειρου τεχνικού των ελαστικών μπορείτε να προβείτε σε αλλαγή διάστασης.

Εισάγετε διάσταση για αναζήτηση ελαστικού (π.χ 235/40-18)